Еротични и любовни разкази

Еротични фантазии

Това е светът  на фантазиите. Той е безграничен, но въпреки това в него има правила, има граници , но те съществуват само условно, доколкото да обособят безкрая на уютни кътчета и да направят присъствието в тях приятно и безопасно.

В нашите мисли фантазиите ни са съвършени. Друг човек, не може да сбъдне фантазиите ни на 100 %. И това е чудесно, защото именно другия, неговата непредсказуемост на реакциите, прави сбъднатата фантазия реална и така… 99,99% е много по-пълноценно, отколкото нашите идеални 100%.

Илюзията за равноправие

Много хора държат на равноправието в една връзка. Но ако и двамата в даден момент са еднакви и равноправни, няма как да се получи удовлетворение. Удовлетворението в любовта идва от допълването , а не от еднаквостта. Еднаквите позиции и желания, пораждат липси и излишъци, за да се получи хармония и баланс, двамата партньори трябва да се допълват, да са двете страни на една и съща монета.

И така в по-голяма или по-малка степен, единия партньор е активния, другия пасивния. Това може да се променя във времето, но в даден момент единия дава, другия получава, като това е удовлетворяващо и за двамата. Защото единия има нужда да доставя удоволствие, и а другия да приема и така двамата се допълват и отдават взаимно. Ако и двамата са пасивни, няма да има кой да е активния и двамата ще са неудовлетворени, Ако и двамата са активни, няма да има кой да приема, и двамата ще са неудовлетворени. Други по известни термини за активен и пасивен партньор са водещ и следващ, доминиращ и подчиняващ се, top и bottom, има и други по-специфични в отделните еротични игри термини.

Видове еротични отношения

Еротичните отношения на условно могат да се разделят на :

романтични, секс с играчки, еротичен театър, bdsm

Така разделените отношения могат да се припокриват, смесват, и да е трудно да се установят какви са точно. Но щом партньорите си пасват и са удовлетворени, всяко определение е без значение. Теоретичните класификации са полезни за етапите са себе опознаване и опознаване на партньора.

Според вида на практикуването им, те могат да бъдат реални или виртуални. Като виртуалното не е в никакъв случай по-малко вълнуващо от реалното, и на практика за почитателите на този вид еротика са си напълно реални изживявания.

Любовта е музика, танц, тя е смисълът на човешкия живот. Ако в живота ти няма любов, не смятай обаче, че той е безсмислен. Просто затвори очи, и може би ще видиш какво пропускаш, може би нещо, което не се вижда с отворени очи.