Еротични и любовни разкази

Еротични фантазии

Страсти на плажа

Това е една гореща, лятна история. Героите в този разказ не се познават. Запознали са се в Интернет сайт и помежду им прехвръкват искри на страст.  Двамата фантазират за необичайни отношения и усещания. Доминацията, предизвикателствата, неизвестността е което поражда трепети у чувствената героиня. Непознатият я кара да се чувства като на сцена, като във вълнуващ филм… Тя копнее да се запознае с него и му предлага среща. Той я „наказва“ за нетърпеливостта й, като и предлага дръзко предизвикателство. Дали тя ще е готова да го направи, за да се срещне с вълнуващия непознат?

Откъси от разказа:

Трябваше да стигне до скалите, една червена хавлия с тайнствен знак на нея, я очакваше. Ето я. Подкосиха й се краката. Остави си чантата и бавно започна да вдига лятната рокля. Опита се да го прави много бавно… Роклята вече беше в ръцете й. Идваше й да прикрие гърдите си, но…

Сега идваше пак трудното. Трябваше да излиза бавно и сластно от водата. Знаеше, че всички мъжки погледи щяха да се плъзгат по осеяното й с капчици тяло, и да ги изпиват със жажда…

Спорт, ученички, училище, разкази, истории, девствени

RА0002

* Разказа е подходящ сценарий за ролева игра на теми: плаж, предизвикателства и доминация, като разбира се се разиграва на подходящи за целта места.

3 лв. Купи